TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 31/7/2020, UBND thành phố Hải Phòng có văn bản số 4827/UBND-VX triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Bên cạnh các yêu cầu cụ thể đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, văn bản này khuyến cáo nhân dân hạn chế đến những nơi có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh đồng thời yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc.

Ngoài ra, các đơn vị và nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT của Bộ Y tế (Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch), văn bản số 4715/UBND-VXthông báo số 269/TB-UBND của UBND thành phố.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Bệnh viện ĐHY Hải Phòng

Lợi ích của việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc