VIÊM PHỔI DO nCoV (CHỦNG VIRUS CORONA MỚI): DỮ LIỆU CẬP NHẬT LIÊN TỤC TOÀN CẦU

Bên cạnh các dữ liệu kinh tế xã hội, trang thống kê Worldometers liên tục cập nhật số liệu thống kê liên quan tới dịch bệnh viêm phổi do 2019-nCoV trên phạm vi toàn cầu. 

IMG_0178.jpg