Liên hệ

Ảnh của Liên hệ
Hành Chính - Thường Trực
Địa chỉ:
225C Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại:
02253.736.285
Fax:
02253.735.696
Mobile:
02253.736.300
http://benhviendaihocyhaiphong.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.