Thông báo mời thầu căng tin Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng tổ chức đấu thầu căng tin phục vụ cho cán bộ nhân viên, giảng viên, học viên, sinh viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, tại địa chỉ: Số 225 C Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng.

Nội dung cụ thể như sau: