THIẾT LẬP BUỒNG PHÂN LOẠI NGƯỜI BỆNH

THIẾT LẬP BUỒNG PHÂN LOẠI NGƯỜI BỆNH

Nâng cao tinh thần cảnh giác trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi do nCoV, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đãThiết lập buồng phân loại thuộc Khoa khám bệnh ở lối vào nơi tiếp nhận người bệnh với trang thiết bị cần thiết và nhân viên y tế đặc trách để thực hiện phân luồng, phân loại người bệnh theo quy trình và bảng kiểm phân loại thống nhất.

nCoV_01.jpg